Natalia LL

Attachment_1913
Transpolacja Kruka, 2009
wydruk pigmentowy, 61 x 120 cm
Attachment_1914
Transpolacja Kruka, 2009
wydruk pigmentowy, 22,5 x 22,5 cm
Attachment_1915
Transpolacja Kruka, 2009
wydruk pigmentowy, 22,5 x 22,5 cm
Attachment_1916
Transpolacja Kruka, 2009
wydruk pigmentowy, 22,5 x 22,5 cm
Attachment_1594
Brunhilda, 2009
akryl/płótno, 30 x 30 cm
Attachment_1595
Czaszka, 2009
akryl/płótno, 30 x 30 cm
Attachment_1596
Performance -Brunhilda III, 1995
fotografia, 100 x 100 cm
Attachment_1600
bez tytułu, 1995
tech własna/papier, 29,7 x 21 cm
Attachment_1601
bez tytułu, 1995
tech własna/papier, 29,7 x 21 cm
Attachment_324
Banan II, 1995/2009
wydruk/płótno, 20 x 20 cm
Attachment_322
Czaszka III, 1995
wydruk/płótno, 20 x 20 cm
Attachment_924
Transfiguracja Odyna, 2009 [część 1]
fotografia barwna/papier, 100 x 133 cm
Attachment_925
Transfiguracja Odyna, 2009 [część 2]
fotografia barwna/papier, 100 x 133 cm
Attachment_926
Transfiguracja Odyna, 2009 [część 3]
fotografia barwna/papier, 100 x 133 cm
Biografia Urodziła się 18 kwietnia 1937 roku w Żywcu. W latach 1957 – 1963 studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu pod kierunkiem prof. S. Dawskiego (dyplom w 1963 roku). Dyplom Związku Polskich Artystów Fotografików otrzymała w 1964 roku.
Jest współzałożycielką powstałej w 1970 roku Galerii PERMAFO we Wrocławiu. Od 1975 roku włącza się do międzynarodowego ruchu sztuki feministycznej, biorąc udział w licznych sympozjach i wystawach. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku w 1977 roku. Pełni funkcję komisarza I i II Międzynarodowego Triennale Rysunku we Wrocławiu w latach 1978 – 81. Wiceprzewodnicząca IV, VI Międzynarodowego Triennale Rysunku we Wrocławiu, 1989 – 1995. Stypendystka „Verein Kulturkontakte” w Wiedniu w 1991 roku. Stypendystka „PRO-HELVETIA” w Szwajcarii w 1994 roku. Starszy wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu od 2004 roku.
Zajmuje się malarstwem, fotografią, rysunkiem, sztuką performance i wideo.
Wystawy 2013     "Złoty Środek", Więcej » 2009     "Opera Omnia 3. Energetyczna intymność", Galeria EGO Więcej »