5 II 62, 1962
13 / 15

Stanisław Fijałkowski

5 II 62, 1962

linoryt/papier, 33,5 x 28 cm