3 lata z literami 03.12.2009 — 31.12.2009 Tadeusz Kalinowski