„196 k.k.” - fotografie, wideo Dorota Nieznalska 03.02.2012 — 03.03.2012 (Paragraf 196 kodeksu karnego: „ kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważa publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.”
W latach 2002-2010 w Sądzie Rejonowym w Gdańsku odbył się proces przeciwko Dorocie Nieznalskiej, sądzonej z paragrafu 196 k.k., za wystawienie w galerii Wyspa w Gdańsku, na przełomie roku 2001/2002 instalacji pt: Pasja, w ciągu ośmiu lat miało miejsce łącznie 41 rozpraw sądowych, począwszy od : 16 września 2002, 18 listopada, 3 stycznia 2003, 3 marca, 28 kwietnia … itd, do dnia 11 marca 2010 r., kiedy ostatecznie decyzją Sądu zapadł prawomocny wyrok uniewinniający.)
Film w sposób symboliczny odnosi się do ośmiu lat procesu karnego - zapisanego konkretnymi datami - spotkaniami, których odbyło się czterdzieści jeden. Dźwięk, głos autorki nagrany jest szeptem w formie modlitwy, której słowa to monotonne recytowanie 41 dat odbytych rozpraw w gdańskim sądzie.
Attachment_1578
Attachment_1579
Attachment_1580
Attachment_1581
Attachment_1582
Attachment_1583
Attachment_1584
Attachment_1585
Attachment_1586
Attachment_1587
Attachment_1588
Attachment_1589
Attachment_1590
Attachment_1591