Ustanawianie szczęścia* 12.04.2013 — 14.05.2013 Michał Bałdyga
Piotr Macha
Jarosław Modzelewski
Jadwiga Sawicka
Damian Siuzdak
Wystawa jest efektem współpracy galerii oraz dziewięciu artystów nad wspólnym problemem. Nie jest jednak do końca typową wystawą tematyczną. Zaproponowane hasło: „Ustanawianie szczęścia” jest tylko zachętą do podjęcia wspólnego wysiłku zarówno artystycznego jak i kuratorskiego. Artyści dostali otwartą propozycję pracy nad zagadnieniem a ich prezentacja to zarówno dokładne odpowiedzi, ale też i ekspozycja tymczasowego etapu procesu twórczego. Prace zostały wybrane a niektóre nawet celowo wykonane na potrzeby niniejszej wystawy przez samych artystów.
Artyści różnych generacji i o innych metodach percepcji artystycznej wybrali różne obszary dla swoich wypowiedzi na wybrany temat. Piotr Macha zdecydował się na filozoficzne rozważanie o elitarności poczucia szczęścia. Skoro tylko my jesteśmy zdolni szczęście odczuwać, to tak samo jest nam wyłączna zdolność odczuwania nieszczęścia. Przy tym szczęście jednych realizuje się kosztem drugich. Przeciwnie sprawy się mają w pracy Jarosława Modzelewskiego, gdzie szczęście jest dobrem wspólnym, dostępnym ponad podziałami (nawet gatunkowymi). Michał Bałdyga natomiast demonstruje nam obraz szczęścia w kulturze i tradycji. Porusza przy tym kwestię norm społecznych i związaną z nimi groźbę wykluczenia, które to już są głównym motywem pracy Radosława Berenta. Jadwiga Sawicka odnosi się do samej sztuki, którą nazywa doskonałym opium dając wyraz przekonaniu o jej zdolności do tworzenia pozytywnych doznań, ale również niebezpiecznego narzędzia manipulacji. Od zupełnie innej strony do tematu podchodzi Grupa OKO – prezentuje instalację dźwiękową działającą bardziej na nasze odczucia pozwalając nam samym znaleźć zawarty w niej element szczęścia. Damian Siuzdak kieruje swoje rozważania w stronę imponderabiliów. Dwie prezentowane prace dopełniają się wzajemnie i przypominają nam o istocie spraw najmniejszych.
Artyści zdecydowali się nie wartościować szczęścia, ani nie stawiać jednoznacznych definicji. Wszyscy uczestnicy wystawy pokazują nam szczęście taki, jaki jawi się nam na co dzień. Ich prace różnią się tak, jak różnią się koncepcje szczęścia, którego próby ustanowienia są czynem karkołomnym.

* Michael Hardt, Antonio Negri, Rzecz-pospolita. Poza własność prywatną i dobro publiczne, wyd. Korporacja Ha!art, Kraków 2012, ISBN 978-83-62574-70-4
Attachment_1866
Attachment_1867
Attachment_1868
Attachment_1869
Attachment_1870
Attachment_1871
Attachment_1872
Attachment_1873
Attachment_1874
Attachment_1875
Attachment_1876
Attachment_1877
Attachment_1878
Attachment_1879
Attachment_1880