Drzwi otwarte Malarstwo, grafika, obiekt, fotografia 02.01.2014 — 28.02.2014 Tomasz Ciecierski
Marta Deskur
Stanisław Fijałkowski
Piotr Macha
Jarosław Modzelewski
Paweł Susid
Leon Tarasewicz
Wojciech Wieteska
Wystawa "Drzwi otwarte" skupia się wokół motywu otwartości, która w pokazywanych pracach funkcjonuje na wielu poziomach. Płaszczyzna obrazu stanowi bramę do nowych, abstrakcyjnych światów, owianych oniryczną atmosferą. Z drugiej strony, wyabstrahowane skrawki rzeczywistości, pozwalają na jej nowe ujęcie i interpretację. Pola obrazów prezentowanych na wystawie stanowią furtkę do wielu perspektyw i wielu światów, otwartych na różnorakie interpretacje. Kluczem do nich jest wyobraźnia widza.
Attachment_1985
Attachment_1986
Attachment_1987
Attachment_1988
Attachment_1989
Attachment_1990
Attachment_1991
Attachment_1992
Attachment_1993