Spacerologia Ayami Awazuhara, Mariana Castillo Deball, Mitya Churikov, Kasia Fudakowski, Wilhelm Klotzek, Philipp Modersohn, Manfred Pernice, Max Stocklosa, Anna Szaflarski, Alex Turgeon 05.07.2014 — 05.08.2014
W poznańskiej dzielnicy Stary Grunwald odbywa się miesięczna wystawa dziesięciu berlińskich artystów. Ich rzeźby i instalacje będą umieszczone na terenie całej dzielnicy: Park Manitiusa, ul Ostroroga dawne Centrum Handlowe Świt, i udostępnionej im przez firmę Garvest willi przy ulicy Grodziskiej 8.

Artyści biorący udział w wystawie „Spacerologia” przekażą swoje spostrzeżenia na temat Starego Grunwaldu, którego wielowarstwowa historia, zawiera zarówno ślady wojny i okupacji, jak i współpracy niemiecko-polskiej.

„Spacerologia” ma oczywisty związek z ruchem, lecz nie tylko dlatego, że eksponaty będą wystawiane na obszarze całej dzielnicy i zwiedzenie wystawy będzie wymagało fizycznego wysiłku, ale dlatego że „Spacerologia” to przede wszystkim szeroko pojęty koncept przemieszczania się ludzi. “Spacerowanie” czy “Spazieren”, w języku niemieckim jest typem ruchu, który wykonuje się bez specjalnego powodu, ale z samej potrzeby poruszania się. Brak umotywowania tego ruchu przekłada się na to, że również umysł błądzi bez określonego celu. Podczas przechadzki przebywa się w otoczeniu, które choć dobrze nam znane, być może, odsłoni nam swoje nowe, nieznane wcześniej oblicze.
Attachment_2221
Attachment_2222
Attachment_2223
Attachment_2224
Attachment_2225
Attachment_2226
Attachment_2227
Attachment_2228
Attachment_2229
Attachment_2230
Attachment_2231
Attachment_2232
Attachment_2233
Attachment_2234
Attachment_2235
Attachment_2236
Attachment_2237
Attachment_2238