REAL FOCUS młoda polska fotografia ( wybór) 22.08.2014 — 03.10.2014
Prace artystów podejmują problemy tożsamości pokazanej poprzez cielesność oraz seksualność. Każda z fotografii stanowi odrębną kategorię, zbudowaną w oparciu o potoczną codzienność, ale i będącą konceptualnym zapisem różnych stanów emocjonalnych, a także poetyckim rozwinięciem intymnych sytuacji życiowych. Ekspozycja nakreśla możliwości ujmowania ludzkich zachowań, a także osobliwych reakcji na najbliższe otoczenie, oglądane zarówno w skali mikro, jak i makro. Obsesyjne próby uchwycenia rzeczywistości, z całą jej złożonością prowadzą do sytuacji, gdzie fotografia zostaje wykorzystywana jako medium do zapisu świata. W tym jednak przypadku znacznie zmienia się perspektywa – rzeczywistość nie jest traktowana jako zewnętrzna, autonomiczna przestrzeń. Tutaj fotografia staje się środkiem, poprzez który artysta dąży do analizy świata obserwując własne ciało, zmiany w nim zachodzące i relacje z otoczeniem.

Wybór fotografii z kolekcji Joanny i Krzysztofa Madelskich.

Agata Bogacka, Aneta Grzeszykowska, Mateusz Hajman, Anna Imiela, Magdalena Łuniewska, Piotr Macha, Ewelina Piguła, Jan Smaga, Monika Mamzeta Zielińska
Attachment_2048
Attachment_2049
Attachment_2050
Attachment_2051
Attachment_2052
Attachment_2053
Attachment_2054
Attachment_2055
Attachment_2046
Attachment_2047