Prezentacja prac z kolekcji galerii. Tomasz Ciecierski
Marta Deskur
Ryszard Grzyb
Wojciech Leder
Jarosław Modzelewski
Bartek Otocki
Krzysztof Sołowiej
Paweł Susid
Leon Tarasewicz
Włodzimierz Jan Zakrzewski
Piotr Kurka
Laura Pawela
Jadwiga Sawicka
Monika Szwed