MODRY – od ciemności do światła


MODRY (inaczej : ciemnobłękitny, atramentowy, granatowy). Od okresu romantyzmu kolor błękitny – głównie za sprawą niemieckiego geologa, ale także poety i pisarza Fridricha von Hardenberga - uzyskał dominującą i znaczącą pozycję w społecznej wyobraźni mieszkańców Europy.
Specjalne podziękowania dla Róży Fabianowskiej i Sławomira Malcharka za udostępnienie filmu Modry, dokumentującego realizację malarską Leona Tarasewicza w Muzeum Śląskim w Katowicach w 2015 roku.
Zobacz więcej
Attachment_2524