Aktualna wystawa

Chasing My Own Tail

Wojtek Didkowski

01.10.2019 — 22.10.2019

Zobacz więcej

WOJTEK DIDKOWSKI: CHASING MY OWN TAIL / GONIĘ WŁASNY OGON Rozczarowany optymizm młodych adeptów sztuki, balansujących między krzywymi rynkowego zainteresowania ich działalnością a uwagą krytyki oraz instytucji, funkcjonuje często w ramach specyficznego romansu: wystawiając się na ryzyko niewidzialności, młodzi artyści podejmują tematy z pogranicza rezygnacji w świecie zdominowanym przez systemowy nadmiar obrazów ilustrujących przeciągający się […]

Archiwum