Current exhibition

SOON

Balon próbny awangardy

20.10.2020 — 30.11.2020

See more

Krzysztof Mętel (1993) Dyplom magisterski przygotował w pracowni  dr hab. Dominika Lejmana na Wydziale Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Obecnie doktorant Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich UAP. Pracuje na stanowisku asystenta w VI Pracowni Malarstwa na uczelni macierzystej. W trakcie studiów uczestniczył w wymianie studenckiej z Shanghai Normal University (pracownia malarstwa He Zhenhao), w […]

Archive