Trudne wyjście

Zapraszamy na wystawę po uprzednim umówieniu telefonicznym lub mailowym.

14.12.2021 — 28.01.2022

O artyście

Inspiracją do wystawy zatytułowanej “Trudne wyjście” były dwie prace. 

Od  obrazu Jarosława Modzelewskiego ekspozycja zapożyczyła tytuł; przedstawia on starszego mężczyznę podejmującego próbę wydostania się spod śnieżnej lawiny. Autorem drugiej pracy jest łódzki malarz Wojciech Leder, którego niewielki obraz (“Płomień”) jest iluzją palącego się płótna, gdzie ogień trawiący dzieło odsłania nadwątloną dziurę – jedyną drogę ucieczki, ratunku (malarza?) przed niebezpiecznym żywiołem.

Obie namalowane sytuacje mogą stanowić wizualny i zarazem symboliczny opis zmagań, z którymi nieoczekiwanie przyszło nam  zmierzyć się na przełomie dwóch ostatnich lat…. 

W przypadku galerii – to diametralna zmiana dotychczasowego trybu pracy; na skutek epidemicznych restrykcji wiele wystaw zostało odwołanych i  coraz trudniej wskazać konkretną datę ich realizacji. W przypadku artystek i artystów stawka jest dużo wyższa – podważa egzystencjonalny sens ich działań.  Wiele galerii i instytucji związanych ze sztuką pozostaje ciągle w stanie uśpienia czy przeczekania, choć  niektóre z nich podejmują ryzyko i wznawiają działalność wystawienniczą.   

Ekspozycja nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie jak przeciwdziałać kryzysowi, a tym bardziej  nie wskazuje „wyjścia” z zaistniałej sytuacji. Sztuka nie ma takiej mocy.

Prezentując dziś Państwu wybrane dzieła wychodzimy ostrożnie na spotkanie, bo w bliskości jest siła,

nie tylko świąt… 

 

Artyści :

Marta Deskur

Tadeusz Kalinowski,

Ewa Kubiak

Wojciech Leder 

Piotr Macha

Jarosław Modzelewski

Ewelina Piguła

Jadwiga Sawicka

Paweł Susid

Wojciech Wroński

Włodzimierz Jan Zakrzewski