Drzwi otwarte

Jarosław Modzelewski

Leon Tarasewicz

Marta Deskur

Paweł Susid

Piotr Macha

Stanisław Fijałkowski

Tomasz Ciecierski

Wojciech Wieteska

02.01.2014 — 28.02.2014

O artyście

Wystawa “Drzwi otwarte” skupia się wokół motywu otwartości, która w pokazywanych pracach funkcjonuje na wielu poziomach. Płaszczyzna obrazu stanowi bramę do nowych, abstrakcyjnych światów, owianych oniryczną atmosferą. Z drugiej strony, wyabstrahowane skrawki rzeczywistości, pozwalają na jej nowe ujęcie i interpretację. Pola obrazów prezentowanych na wystawie stanowią furtkę do wielu perspektyw i wielu światów, otwartych na różnorakie interpretacje. Kluczem do nich jest wyobraźnia widza.

Partnerzy i patroni medialni: