Fragmentaryczność wspomnień czyli pocztówki z podróży

Joanna Chudy

18.11.2011 — 17.12.2011

O artyście

Fragmentaryczność wspomnień czyli pocztówki z podróży – to fotograficzny obraz osobistej podróży autorki, podróży która swój początek i koniec ma na Śląsku, a która przebiega przez tereny południowej Polski, a nawet dalej obejmując południową Europę. Jednak obszar wędrówki został rozszerzony o podróże, które nigdy nie miały miejsca, wkraczające w sferę wyobraźni i marzeń artystki.

…pocztówki z podróży to przede wszystkim podróż sentymentalna i osobista, to opowieść o obrazach przywiezionych z podróży, które przechowujemy przez lata, jak pamiątkę z wakacji. Z czasem obrazy zanikają i zawężają się nasze wspomnienia do jednego kadru fotograficznego, tytułowej pocztówki. Próba reminiscencji owego obrazu i skojarzenia przeszłości z teraźniejszością tłumaczy obecność drugiej fotografii obok tytułowej kartki z podróży.

Projekt fotograficzny, poprzez pryzmat obrazów wykraczających w swojej formie poza dokument, odwołuje się do wartości ponadczasowych takich jak życie czy przemijanie. Historia podróży staje się historią z życia, zawartą w kilkunastu fotografiach. Mimo to, wciąż przedstawia codzienny obraz południa Polski, południa Europy.

Partnerzy i patroni medialni: