Malarstwo

Paweł Susid

03.03.2003 — 31.03.2003

O artyście

Malarstwo Pawła Susida, prezentowane na wystawie w Galerii Ego, charakteryzuje się nierozerwalnym wykorzystaniem słowa i obrazu. Jego przedstawienia malarskie stanowią zarówno obraz jak i słowo. Artysta umieszczając napis na obrazie (całe wyrażenie bądź poszczególne słowo) odwołuje się do popularnej w postmodernizmie kwestii symbolu i znaku czy semiotycznego znaczonego i znaczącego odpowiadającego treści i formie. Prace Susida cechuje pewna ironia, poczucie dystansu oraz humor. Autor z przymrużeniem oka traktuje pozycję artysty oraz sztuki czego dowodzić może praca Stażewski i Strzemiński mylą mi się, wykonana pod koniec lat osiemdziesiątych. Prace autora cechuje również refleksja wobec współczesnej kultury, społeczeństwa czy historii czego wyraz dać może obraz, na który artysta naniósł słowa: skończył się XX wiek teraz będzie już dobrze. W jego pracach przeważa element konstruktywizmu i geometrii, dzieła są oszczędne ale niezwykle spójne. Proporcja pomiędzy słowem i obrazem jest wyważona przechylając się jednak na szalę tego pierwszego. Propozycje artystyczne Susida stają się trafnym komentarzem wobec otaczającego nas świata utrzymanym w ironicznej konwencji.

Partnerzy i patroni medialni: