O artyście

Urodził się w 1957 roku, w Waliłach Stacji na Białostocczyźnie. Studiował malarstwo na ASP w Warszawie, dyplom uzyskał w 1984 roku w pracowni profesora T. Dominika. W latach 80. tworzył rytmicznie skonstruowane obrazy (pola, lasy, ptaki), usytuowane pomiędzy figuratywnością a coraz silniej dochodzącą do głosu abstrakcją.
Z czasem ślady dawnej fascynacji naturą i jej pejzażem wyparte zostały przez intensywną grę kolorów i bogatej faktury. W ostatnich latach Tarasewicz rozwinął działania z pogranicza konceptualizmu oraz instalacji obejmujące realizacje nie tylko we wnętrzach galeryjnych, ale także poza nią. Coraz bardziej rozbudowane i monumentalne dzieła odważnie wchodzą w swoisty “dialog” z elementami architektury i kontekstami przestrzeni miejskiej.
W 2003 roku na prośbę galerii Ego wykonał projekt dla Poznania, a jako miejsce realizacji wybrał kolumnadę poznańskiego Teatru Wielkiego. Szeroko komentowane w prasie wydarzenie Tarasewicz dla Poznania, było jednym z elementów obchodów 750-lecia lokacji miasta.
Jest laureatem m.in. Nagrody im. J. Cybisa, Paszportu „Polityki” oraz Nagrody Fundacji Nowosielskich.

Wystawa