O artyście

Urodzona w 1985 roku, artystka sztuk wizualnych. W swoich działaniach wykorzystuje instalację, wideo oraz fotografię. Podejmuje problemy typowe dla ponowoczesności: relacje natury i kultury, opresyjność kultury popularnej, lansującej wieczną młodość i fizyczne piękno, wyparcie śmierci ze świadomości współczesnego człowieka, strach przed okolicznościami umierania. Ważny jest dla niej zarówno wymiar artystyczny, jak i społeczny tworzonych projektów.
Doktorantka na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (wcześniej przez dwa lata doktorantka na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie). Absolwentka UA w Poznaniu (dyplom na wydziale Komunikacji Multimedialnej, aneks na wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych) oraz inżynierka informatyki.
Od kilku lat właścicielka studia graficznego Studia Bakłażan specjalizującego się w projektowaniu identyfikacji wizualnej.
Redaktorka naczelna magazynu artystyczno-naukowego Woof Woof Arf Arf i kuratorka wystaw. Stypendystka (jako doktorantka) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Z zamiłowaniem zajmuje się szeroko pojętym ruchem traktowanym jako radość z posiadania ciała. Regularnie praktykuje Movement, Jogę oraz Kettlebells.
Pracowała jako mentorka w projekcie Link do Przyszłości dla Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego finansowanego ze środków Microsoftu, który ma na celu wspieranie młodych ludzi z małych miejscowości w planowaniu ich przyszłości zawodowej w sposób szeroki i nieszablonowy, uwzględniając rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.

Wystawa