O artyście

Urodził się w 1922 roku, w Zdołbunowie na Wołyniu. W latach 1946-51 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi pod kierunkiem Władysława Strzemińskiego i Stefana Wegnera. Następnie, przez lata był pedagogiem na macierzystej uczelni. Istotą twórczości Fijałkowskiego jest, jak sam mówi, “próba harmonizowania postawy emocjonalnej z intelektualną, intuicji ze świadomością, ekspresji indywidualnej z treściami kolektywnymi”. Od początku też artysta określał własną drogę twórczą poprzez stosunek do mistrzów, od których pobierał nauki, w szczególności samego Strzemińskiego (pracę w łódzkiej Akademii rozpoczynał jako jego asystent), a także klasyki europejskiej awangardy (K. Malewicz, W. Kandinsky). Większość prac graficznych Fijałkowskiego zawiera wątki tematyczne występujące paralelnie w całej jego twórczości, głównie malarskiej i układające się w takie cykle, jak np. Autostrady, Studia talmudyczne, czy Wariacje na temat liczby cztery.

Stanisław Fijałkowski jest artystą cenionym i uznanym: nosi nie tylko honorowy tytuł wiceprezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Drzeworytników XYLON, ale od roku 2000 pełnił także funkcję przewodniczącego jego polskiej sekcji. W 1974-79 był wiceprezesem Polskiego Komitetu AIAP (Association Internationale des Arts Plastiques), jest członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Salzburgu oraz Belgijskiej Królewskiej Akademii Nauki, Literatury i Sztuk Pięknych w Brukseli. Reprezentował Polskę na Biennale w Sao Paulo (1979) i na Biennale Weneckim (1972), wielokrotnie był nagradzany w konkursach graficznych (m.in. na Biennale Grafiki w Krakowie – 1968 i 1970 oraz Biennale Grafiki w Lubljanie – 1977) i malarskich (Grand Prix na Malarskiej Wystawie XYLON w Winterthur). Otrzymał także wiele prestiżowych wyróżnień krajowych takich jak: Nagroda im. Jana Cybisa i nagroda Krytyki Artystycznej i. Cypriana Kamila Norwida. W roku 2002 Stanisław Fijałkowski odebrał tytuł doktora honoris causa Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi.

Prace artysty znajdują się w cenionych kolekcjach prywatnych i publicznych w kraju i za granicą, m.in. w Museum of Modern Art w Nowym Jorku (cztery grafiki z lat ’60, pierwotnie w kolekcji Galerii Ego), Tate Gallery w Londynie oraz Galerii Trietiakowskiej w Moskwie. W ostatnich latach został odznaczony Krzyżem Komandorskim OOP (2002) i Złotym Medalem Gloria Artis (2005).

Nakładem Galerii Ego ukazały się 3 wydawnictwa monograficzne dokumentujące twórczość Stanisława Fijałkowskiego (,,Prace na papierze”, ,,Grafika” oraz ,,Prace na papierze II”).

 

Wystawa