O artyście

Urodził się w 1945 roku. Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie w 1971 roku uzyskał dyplom w pracowni prof. Krystyny Łady – Studnickiej. W latach 1972-1985 był wykładowcą rodzimej uczelni. W 1981 r. wyjechał na stypendium do Stedelijk Museum w Amsterdamie, a następnie – w latach 1990-1991 – do Musée d`art Contemporain w Nimes. Brał udział w prestiżowych międzynarodowych pokazach sztuki, m.in. na Biennale w Sao Paulo (1987) oraz Documenta w Cassel (1992). W 1999 roku otrzymał nagrodę im. Jana Cybisa za dorobek twórczy.
Twórczość Tomasza Ciecierskiego jest swoistą refleksją nad istotą malarstwa. W swych obrazach opisuje on proces myślenia o sztuce i jej nośnikach. Już we wczesnych pracach artysta przedstawiał akcesoria malarskie, a także przebieg powstawania obrazu. Od początku lat 90. przewodnim tematem w jego malarstwie stał się pejzaż, dotychczas traktowany, jako jeden z elementów struktury obrazowej. Realistyczne przedstawienia z początków jego twórczości, stopniowo stawały się jednak coraz bardziej syntetyczne, zbliżając się do granicy abstrakcji. Od tego momentu, Ciecierski – w charakterystyczny dla niego sposób – konstruuje swe prace, zestawiając w obrębie jednego obrazu kilka odrębnych fragmentów. Łączy różnorodne formalnie elementy, stanowiące dopełnienie głównego przedstawienia. Zainteresowany bardziej procesem tworzenia niż samą sztuką, stosuje zabieg łączenia pejzażu ze znakami abstrakcyjnymi, szkicowego rysunku z konkretną malarską formą.

Wystawa