Oferta W swoich zbiorach posiadamy kolekcję dzieł sztuki, zgromadzoną na przestrzeni kilkunastu lat działalności galerii. Dobór dzieł jest wyrazem obranego przez nas kierunku i profilu rozwoju.
Zapraszamy na ulicę Wyspiańskiego 41/3 w Poznaniu oraz do kontaktu pod adresem mailowym ego@galeriaego.pl lub numerem telefonu (61) 662 67 67.
Uwikłani w sztukę. Katalog PDF Uwikłani w sztukę. Kolekcja Joanny i Krzysztofa Madelskich // Subject of Art. Collection of Joanna and Krzysztof Madelski

Przedmowy / Introductions:
Wojciech Bonisławski - Muzeum Narodowe w Gdańsku / National Museum in Gdańsk
Joanna i Krzysztof Madelscy

Teksty / Authors:
Adam Mazur, Michał Borowik, Anna Hekmat

Redakcja / Editing:
Joanna i Krzysztof Madelscy, Maria Taszycka

Współpraca / Cooperation:
Galeria Ego

Druk / Printed by:
Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak, SP.J.
ul.Piwna 1,
61-065 Poznań

Wydawcy / Publishers:
Muzeum Narodowe w Gdańsku
ul. Toruńska 1,
80-822 Gdańsk

Galeria Ego
ul. Wyspiańskiego 41/3
60-751 Poznań

ISBN 978-83-63185-72-5